B M P

Ładowanie

Strategia biznesowa

Strategia biznesowa to dokument wytyczający kierunek działań firmy, określający cele oraz środki niezbędne do osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa. Stanowi podstawę dla podejmowania decy zji biznesowych i może być kluczowym elementem wniosków o dotację lub refundację środków, również od Unii Europejskiej.

Planowanie finansowania

Planowanie źródeł finansowania to proces identyfikacji wymagań finansowych przedsiębiorstwa oraz strategii pozyskiwania funduszy na realizację celów biznesowych. W tym kontekście uwzględnia się analizę dostępnych źródeł finansowania, w tym zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, takich jak dotacje, refundacje, kredyty, czy dofinansowania od Unii Europejskiej. Planowanie wydatków odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności finansowej i długoterminowego wzrostu firmy.

Realizacja strategii

Implementacja strategii to proces wdrożenia założonych działań w celu osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych. Ten proces wymaga koordynacji pracy różnych sekcji przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji zgodnie z ustalonymi strategiami. Istotnym elementem tego procesu jest śledzenie postępów oraz ewentualne dostosowywanie działań, by zapewnić efektywną realizację strategii. Wniosek o dotację, refundację, kredyty czy dofinansowania z Unii Europejskiej może być pomocnym wsparciem przy realizacji tej strategii.

12+
Lat doświadczenia
Poznaj naszą firmę

Nasza firma posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie

Nasza firma może z dumą przedstawić swoje imponujące kwalifikacje i obszerne doświadczenie, które przekładają się na doskonałą jakość świadczonych usług oraz satysfakcję naszych klientów. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów, którzy stale doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę w swoich dziedzinach. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom, dostarczając naszym klientom wszechstronne i profesjonalne rozwiązania dla każdego projektu, czy to wniosek, refundacja czy kredyt. Nasze kwalifikacje i doświadczenie stanowią podstawę naszego uznania i wzmocnienia pozycji lidera na rynku.

Udanych projektów
+95%

Sukcesów w pozyskiwaniu środków na rozwój strategiczny i szkolenie kadry

Pozytywnych opinii klientów
+98%

Procent zadowolonych klientów w Biurze Usług Rozwojowych

Dobre planowanie biznesu gwarantem sukcesu

Sprawne planowanie działalności gospodarczej stanowi kluczowy element osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa. Dzięki właściwemu planowaniu, można nie tylko uniknąć trudności oraz ograniczyć ryzyko, ale również efektywniej wykorzystać dostępne zasoby firmy. W konsekwencji może to prowadzić do osiągnięcia sukcesu finansowego i wzmocnienia pozycji firmy na rynku, co może stanowić podstawę do ubiegania się o różne formy wsparcia, takie jak kredyty, dotacje, refundacje czy fundusze dostępne dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

Zobacz więcej
Our Work Process

Jak wygląda współpraca z Nami

Identyfikacja problemu

To proces rozpoznawania i zrozumienia istniejących trudności, wyzwań lub nieprawidłowości w danej sytuacji lub dziedzinie. Jest to pierwszy krok w rozwiązywaniu problemów, ponieważ pozwala zdefiniować, o co dokładnie chodzi i dlaczego jest to problem.

Szukanie rozwiązania problemu

To proces, w którym osoba lub grupa ludzi próbuje zidentyfikować, opracować i wdrożyć strategię lub kroki mające na celu rozwiązanie konkretnej trudności lub wyzwania.

Szukanie finansowego rozwiązania

Szukanie finansowego rozwiązania odnosi się do procesu, w którym osoba lub firma próbuje znaleźć odpowiednią strategię finansową lub plan działania mający na celu rozwiązanie konkretnego problemu związanego z finansami. Może to obejmować różne aspekty, takie jak zarządzanie budżetem, restrukturyzacja zadłużenia, inwestowanie środków, otrzymywanie dodatkowego finansowania lub podejmowanie działań mających na celu zwiększenie przychodów.

Wdrażanie rozwiązania problemu

To etap procesu rozwiązywania problemu, w którym konkretna strategia lub plan działania zostaje wprowadzony w życie. Oznacza to, że po zidentyfikowaniu i opracowaniu rozwiązania problemu oraz zatwierdzeniu go, przechodzi się do realizacji tych działań w praktyce.

Umówić spotkanie z doradcą

Profesjonalizm

Profesjonalny Zespół

Barłomiej Łańcucki
Chief Executive Officer
Kamila Kusiak
Chief Executive Officer
Angelika Stępień
Office Manager
Łukasz Anyszkiewicz
Sales Representative
opinie klientów

Co ludzie o nas mówią

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam.

Doświadcz ewolucji swojej firmy osiągając sukcesy razem z nami

Nasz doświadczony doradca może zaproponować Ci najbardziej odpowiednie rozwiązania, które pozwolą rozwinąć Twoją firmę i osiągnąć wyznaczone cele. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby i wypracować strategię biznesową, która przyniesie Ci sukces i wzrost na rynku.

Bądźmy w kontakcie

Darmowa konsultacja

wymagania dostępności

Jak zbudować dostępność?

Dostępność cyfrowa

Dostępność cyfrowa odnosi się do możliwości korzystania z technologii cyfrowych, usług i zasobów przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności czy ograniczeń. Jest to kluczowy element w tworzeniu bardziej inkluzywnego społeczeństwa, w którym technologie cyfrowe stają się coraz bardziej wszechobecne w naszym codziennym życiu.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna odnosi się do projektowania i modyfikowania środowiska zbudowanego w taki sposób, aby było ono dostępne, użyteczne i bezpieczne dla osób o różnych zdolnościach i ograniczeniach. Jest to niezwykle ważne dla tworzenia społeczeństwa bardziej inkluzjonalnego, które docenia i uwzględnia potrzeby wszystkich swoich członków.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Dostępność informacyjno-komunikacyjna odnosi się do dostępu i możliwości korzystania z informacji i technologii komunikacyjnych przez wszystkich użytkowników, w tym osoby z niepełnosprawnościami. To podejście do projektowania i tworzenia treści oraz technologii, które są czytelne, dostępne i użyteczne dla szerokiej gamy ludzi, niezależnie od ich fizycznych, sensorycznych czy poznawczych zdolności.