Organizując szkolenia BMP może również postarać się o dofinansowanie dla Państwa ze środków UE:

Dofinansowania UE to forma wsparcia finansowego, dzięki której możliwe jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców. Aby utrzymać się na mocnej pozycji na rynku pracy niezbędne jest uzupełnianie oraz aktualizowanie posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

O dofinansowanie może wystąpić każda firma, urząd, fundacja zatrudniająca pracowników oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy zatrudnieni są pracownicy cyz na pełen, czy część etatu. Dofinansowanie udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis, czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.

Po więcej informacji zapraszamy pod nr tel. 512 365 844.