Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jego głównym celem jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MŚP, poprzez podniesienie kompetencji menedżerów objętych wsparciem, poprzez refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym administrowania zasobami ludzkim.

Co możemy dla Państwa zrobić

 

Zwiększenie zysków firmy

Zwiększenie sprzedaży

Usprawnienie produkcji

Analizy i budowanie zespołów

Doradztwo w zakresie rekrutacji

Do kogo skierowany jest projekt

 

W ramach projektu wsparciem może zostać objęta wyłącznie kadra menadżerska, czyli:

właściciele MŚP

pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych

pracownicy MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Wsparcie w ramach projektu

 

będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych. Wsparcie w ramach Projektu będzie obejmować refundację kosztów:

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Usługi rozwojowe: szkolenia i doradztwo dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Dofinansowanie obejmuje:

 

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Usługi rozwojowe: szkolenia i doradztwo dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Maksymalny koszt usług w danym regionie

Województwa: Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie

1. Mikro przedsiębiorstwo – 12 500,00

2. Małe przedsiębiorstwo – 30 000,00

3. Średnie przedsiębiorstwo – 45 859,38

Województwa: Mazowieckie, Lubelskie

1. Mikro przedsiębiorstwo – 15 625,00

2. Małe przedsiębiorstwo – 31 250,00

3. Średnie przedsiębiorstwo – 110 500,00

Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie

1. Mikro przedsiębiorstwo – 15 520,00

2. Małe przedsiębiorstwo – 15 700,00

3. Średnie przedsiębiorstwo – 16 100,00

Województwa: Opolskie, Łódzkie, Śląskie

1. Mikro przedsiębiorstwo – 42 492,50

2. Małe przedsiębiorstwo – 42 492,50

3. Średnie przedsiębiorstwo – 42 492,50

Województwa: Dolnośląskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Zachodnio-Pomorskie

1. Mikro przedsiębiorstwo – 14 244,00

2. Małe przedsiębiorstwo – 59 300,00

3. Średnie przedsiębiorstwo – 93 055,00

DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU

 

KROK 1: Rejestracja przedsiębiorstwa poprzez formularz na stronie PARP  (Zrobimy to za Państwa)

KROK 2: Rejestracja w Bazie BUR (Przygotujemy to za Państwa na podstawie podanych danych i wprowadzimy do systemu)

KROK 3: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych podczas trwającej rundy naboru. (Pomagamy wypełnić dokumenty)

KROK 4: Podpisanie Umowy wsparcia między Operatorem i Przedsiębiorcą. (Pomagamy w całym procesie)

KROK 5: Zapisanie się na zaakceptowaną przez Operatora usługę rozwojową. (Nadzorujemy ten proces)

KROK 6: Realizacja usługi rozwojowej

KROK 7: Rozliczenie usługi z operatorem. (Pomagamy rozliczyć wniosek)

PRZEBIEG USŁUGI AKADEMIA MENADŻERA:

 

1. Podpisanie umowy + płatność kosztów operacyjnych

2. Zgłoszenie firmy do PARP  (Jeśli z jakiegoś powodu firma zostanie odrzucona, zwracamy koszta operacyjne)

3. Złożenie wniosku do Operatora z danego regionu o “Diagnozę potrzeb rozwojowych” + szkolenia – maksymalną kwotę na dany region.

4. Realizacja Diagnozy Potrzeb Rozwojowych.

5. Płatność za Diagnozę.

6. Refundacja 80%.

Kolejne kroki powtarzane w cyklu zależnie od ilości wybranych przez Państwa szkoleń:

7.  Realizacja szkolenia (2dni piątek-sobota).

8. Płatność za szkolenie.

9. Refundacja 80%.

KONTAKT

Paweł Jankowski

Paweł Jankowski

Executive Manager

Koordynator szkolenia
Faktury i płatności
Tel. 512 365 844
e-mail: p.jankowski@bmp.edu.pl