SZKOLENIE (CIT, PIT)

Czy wiesz jakie obowiązki nakłada na Ciebie ustawodawca
w zmianach podatkowych na przełomie 2019/2020

Czy wiesz za jakie drobne nieścisłości w ewidencji
dokumentów mogą spowodować, że US naliczy Ci karę.

Mariusz Nowak

doradca podatkowy

Doradca podatkowy, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Zdobył również dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata – Bridgestone, w której zajmował się doradztwem podatkowym.

Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Specjalizuje się w VAT, CIT, PIT, Ordynacji podatkowej, podatku akcyzowym.

28 Stycznia 2020 ZAPISZ SIĘ

7 Maja 2020 ZAPISZ SIĘ

11 Września 2020 ZAPISZ SIĘ

3 Grudnia 2020 ZAPISZ SIĘ

ZAKRES SZKOLENIA

1. Najistotniejsze zmiany w CIT/PIT w 2019 r. z ujęciem problematyki przepisów przejściowych:

– stawka CIT 9% – warunki stosowania
– zmiana definicji małego podatnika
– ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnym
– zmiany rozliczenia straty z lat ubiegłych
– nowe zasady ulgi na działalność badawczo – rozwojową
– opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków
– korzyści podatkowe wynikające z finansowania wewnętrznego
– zmiany dotyczące samochodów osobowych na gruncie CIT/PIT + VAT
– zwolnienie z podatku dochodowego do 26 roku życia

2. Planowane zmiany w CIT

– płatność na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
– centralny rejestr podatników,
– inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową
– indywidualny rachunek podatkowy

3. Podatek u źródła WHT – zmiany

– nowe warunki formalne w zakresie certyfikatu rezydencji
– definicja rzeczywistego właściciela
– klauzula ubruttawiająca

4. Zmiany w zakresie cen transferowych

– stan prawny na 2017, 2018 i 2019
– zmiany w progach i terminach dokumentacji
– uproszczenia zasad rozliczeń
– elektroniczne raportowanie cen transferowych

5. MDR – raportowanie schematów podatkowych w 2019 roku

1. Zakres przedmiotowy raportowania
2. Podmioty zobowiązane do raportowania i ich obowiązki
3. Zakres raportowanych informacji
4. Terminy i sposób raportowania
5. Tajemnica zawodowa a obowiązki raportowania

6. Pracownicze plany kapitałowe – nowe obowiązki pracodawcy w 2019/2020

1. Ogólne zasady tworzenia PPK – dla kogo i od kiedy, procedura tworzenia
2. Obowiązki pracodawcy
3. Zasady dokonywania wpłat na PPK
4. PPK od strony pracownika
5. Wpłaty na PPK w ujęciu kosztowym pracodawcy
6. Wpływ wpłat na PPK a potrącenia wynagrodzeń

7. Najważniejsze orzecznictwo i wyroki WSA i NSA 2018/2019