EXCEL

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:
 posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i systemu Windows,
 nieznających programu MS Excel lub znających program w nieznacznym stopniu,
 chcą nauczyć się podstawowych poleceń i funkcji

Na szkoleniu dowiesz się jak:
 wprowadzać i formatować różnego rodzaju dane,
 używać narzędzi do edycji komórek,
 wprowadzać i edytować formuły oraz używać ich do tworzenia raportów
obliczeniowych,
 tworzyć zestawienia danych i analizować je za pomocą podstawowych narzędzi,
 opracować czytelne wykresy,
 poprawnie i szybko drukować dane

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel:
 podstawowe pojęcia, omówienie interfejsu,
 dopasowanie Wstążki i paska Szybki Dostęp do własnych potrzeb,
 skróty klawiszowe/przydatne klawisze

2. Operacje na danych:
 wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
 czyszczenie zawartości lub formatu,
 zaznaczanie danych,
 różne metody kopiowania/ przenoszenia i wklejania danych,
 wypełnianie serią danych – napisy, daty i czasy, seria danych rosnąca, malejąca,
stała, liczbowa,
 polecenie Znajdź/Zamień

3. Operacje na obiektach MS Excel:
 poruszanie się po arkuszach,
 polecenie Przejdź do, przechodzenie między arkuszami, korzystanie z nazw
obszarów, blokowanie wierszy i kolumn,
 praca z arkuszami – dodawanie i usuwanie arkuszy, zmiana nazwy arkusza,
ustawianie domyślnej liczby arkuszy w skoroszycie, przesuwanie i kopiowanie
arkuszy w skoroszycie i pomiędzy plikami

4. Formatowanie komórek w MS Excel:
 parametry czcionki, obramowanie i wyrównanie,
 malarz formatów,
 poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty,

 formatowanie tabel

5. Formatowanie warunkowe:
 formatowanie komórek zawierających określony tekst,
 formatowanie komórek zawierających określone wartości

6. Wstawianie i edycja komentarzy.

7. Podstawowe formuły i funkcje w MS Excel:
 obliczenia wykonywane bezpośrednio w komórkach,
 obliczenia z zastosowaniem adresowania względnego i bezwzględnego oraz
mieszanego – czyli adresowania z symbolem $,
 kopiowanie formuł,
 stosowanie narzędzia autosuma i innych funkcji wbudowanych,
 funkcje: suma, średnia, max, min, zliczanie,
 funkcja logiczna jeżeli,
 funkcje daty i czasu i wykonywanie obliczeń na datach,
 funkcje tekstowe,
 narzędzie tekst jako kolumny

8. Analiza i wyszukiwanie danych:
 sortowanie,
 wielopoziomowe sortowanie danych,
 filtrowanie danych

9. Tworzenie i edycja wykresów:
 różne rodzaje wykresów,
 zmiana zakresów danych,
 ustawienia formatowania – zmiana kolorów, układu i skali

10. Ustawienia drukowania:

 widoki: Podgląd Podziału Stron i Układ Strony,
 ustawienia wydruku – ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, wyrównanie na
stronie,
 ukrywanie wierszy i kolumn,
 podział na strony, numerowanie stron,
 niestandardowe nagłówki i stopki,
 drukowanie wykresów,
 wydruk dużych tabel,
 powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku.

POWERPOINT

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

 • posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i systemu Windows,
 • nieznających programu PowerPoint lub znających program w nieznacznym stopniu,
 • chcą nauczyć się podstawowych poleceń i funkcji

 

Na szkoleniu dowiesz się jak:

 1. PowerPoint jako narzędzie:
 • cechy charakterystyczne prezentacji w PowerPoint,
 • zalety i wady PowerPoint,
 • funkcje, które warto znać,
 • różnorodne sposoby przekazywania treści.
 1. Tworzenie dobrych prezentacji w PowerPoint:
 • zasady tworzenia prezentacji,
 • odbiór prezentacji przez słuchaczy,
 • przekaz wiedzy za pośrednictwem zdjęć, obrazów i wykresów,
 • kolorystyka prezentacji,
 • efekty w pokazach slajdów.
 1. Tworzenie profesjonalnych slajdów:
 • wstawianie elementów (pola tekstowe, tabela, obraz/clipart, Autokształty, WordArt),
 • wzorce (szablon a wzorzec slajdów, tworzenie własnego wzorca prezentacji),
 • dodatkowe elementy na slajdzie (data i godzina, numer slajdu, stopka i nagłówek),
 • dodawanie animacji do slajdu lub elementu na slajdzie (przejścia między slajdami, rodzaje animacji, łączenie animacji w elemencie, ustawianie kolejności uruchamianych animacji).
 1. Wykorzystanie wykresów i diagramów do przedstawiania danych:
 • dobór typu wykresu do danych, które chcemy przedstawić,
 • co zrobić, aby nasze wykresy były czytelne i poprawnie intepretowane przez odbiorców?
 • kiedy i w jaki sposób wykorzystać grafikę SmartArt?
 1. Prezentacje z wykorzystaniem PowerPoint:
 • poruszanie się podczas prezentacji,
 • jak pomóc sobie podczas prezentacji?
 • zarządzanie prezentacją, kontrola pokazu slajdów,
 • jakie są najczęstsze błędy i jak ich uniknąć?
 1. Prezenter i prezentacja:
 • jak współpracować z przekazywaną treścią?
 • jak radzić sobie z grupą odbiorców podczas prezentacji?
 • dostosowywanie się do odbiorców,
 • zarządzanie poziomem energii,
 • zarządzanie pytaniami i odpowiedziami podczas prezentacji.