Przekonania

Arystoteles mówił, że jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy, a doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. Wiele wieków później Ralph Waldo Emerson, pisarz i filozof, również zwrócił uwagę na nawykowe myślenie, mówiąc, że „jesteśmy tym, o czym przez cały dzień myślimy”. Kluczowe przekonania kształtują się od najmłodszych lat naszego życia i przeważnie ich podstawą są nasze dziecięce interpretacje różnych wydarzeń, w jakich bierzemy udział, oraz interakcje z ludźmi wokół nas. Wielokrotne powtarzanie określonej myśli lub czynności sprawia, że w człowieku wyrabia się bądź to nawykowe myślenie bądź zachowanie. Część wyrobionych nawyków i przekonań jest zdecydowanie pozytywna i służy dobremu funkcjonowaniu, wspiera nasz rozwój, sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji i zdrowia. Inne nie pracują na naszą korzyść, sprawiając, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzonych celów, podkopując naszą wiarę w siebie, obniżając nasz komfort życia. Mechanizm, który sprawia, że dzięki nawykom/przekonaniom lepiej funkcjonujemy, sprawia również trudności w szybkiej zmianie przyzwyczajeń. Zjawisko to bowiem polega na stwarzaniu przez nasz mózg lepszych połączeń neuronalnych, które są bardziej reaktywne w stosunku do innych. Błędne nawyki i przekonania mogą w nas tkwić nawet całe życie. Rzadko je weryfikujemy, bo często w ogóle nie wiemy o ich istnieniu. Kluczowe przekonania stanowią rodzaj filtru, za pośrednictwem którego interpretujemy rzeczywistość. Przekonania te dotyczyć mogą wszystkich sfer życia: związku, przyjaźni, szczęścia, pieniędzy, pracy, rodziny etc. Powstają one na drodze internalizacji stwierdzeń powtarzanych przez naszych najbliższych, jak i znajomych, i przyjaciół. W ten sposób przenoszone są również tzw. potoczne mądrości, które, powtarzane po wielokroć, jawią się w świadomości jednostki jako prawdy objawione.

Dobrą informacją jest fakt, że nasze kluczowe przekonania to tylko koncepcje o nas samych, a nie obiektywna prawda. Możemy spróbować zidentyfikować je szukając powtarzających się schematów w sytuacjach, w których obserwujemy pojawienie się przykrych emocji oraz obserwując swoje automatyczne myśli.

Kiedy już uświadomimy sobie treść kluczowych przekonań, możemy zacząć obserwować sytuacje, w których się aktywizują oraz ich wpływ na nasze myśli i emocje. Możemy też próbować je kwestionować zadając sobie pytanie: „Gdyby moje przekonanie było odwrotne, niż obecnie, to jak wtedy postrzegałbym tą sytuację?”. Dzięki temu będziemy w stanie bardziej racjonalnie podchodzić do różnych sytuacji.

Jednym z ważnych elementów zmiany jest zidentyfikowanie kluczowych przekonań oraz ich modyfikacja. Główną zaletą pracy z trenerem, że nie będąc bezpośrednio zaangażowany emocjonalnie w nasze problemy może bardziej obiektywnie spojrzeć na różne opisywane przez nas sytuacje i dzięki temu łatwiej zauważa na ile nasza ocena sytuacji jest obiektywna, a na ile nasze kluczowe przekonania ZNIEKSZTAŁCAJĄ nasze spojrzenie sprawiając, że selektywnie przetwarzamy informacje.

Zgodnie z myślą Marka Twaina „aby zerwać z nawykiem, wyrób sobie inny, który go wymaże” dzięki odpowiednim technikom możemy zaobserwować, które z naszych przekonań są nieprawdziwe, co z kolei pozwoli nam na wytworzenie nowych, zdrowszych myśli alternatywnych. Nie skupiamy się tutaj na walczeniu ze starym, wkładamy naszą energię i zaangażowanie raczej w budowanie nowego wzorca myślenia i działania. mała zmiana odpowiada często za dużą różnicę, bowiem nawet najdrobniejsze modyfikacje myślenia czy działania mogą być potrzebne do zmiany tych obszarów w naszym życiu, które na początku wydają się niemożliwe do jakiejkolwiek modyfikacji. I o ile nie jesteśmy często w stanie jednego dnia wykorzenić wszystkich negatywnych nawyków i pozbyć się obciążających nas przekonań, o tyle możemy już dzisiaj wprowadzić do naszego życia drobne poprawki, które za jakiś czas zaowocują umocnieniem się nowych, zdrowszych działań podejmowanych przez nas w życiu.

 

Dowiedz się więcej o swoich przekonaniach, zbuduj pewność siebie na szkoleniu POWER OF CONFIDENCE w Toruniu 12-14 Lipca 2019 roku.  ZAPISZ SIĘ