RODO

Tematyka RODO nadal jest dla Ciebie niejasna i budzi wątpliwości?

Zapraszamy na Szkolenie RODO ! W przystępny sposób wyjaśnimy Ci zasady wynikające z RODO oraz w sposób praktyczny odpowiemy na Twoje pytania.

CZYM JEST SZKOLENIE RODO?

RODO “w pigułce”. Szkolenie jednodniowe z zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO. Prowadzone w przystępnej formie, której efektem jest przedstawienie kluczowych zagadnień dla osób przetwarzających dane.

Szkolenie RODO jest przeznaczone dla osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla administratorów danych oraz ich pracowników. Jest również odpowiednim szkoleniem wstępnym dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, rozpoczynających poznawanie RODO.

CZEGO MIĘDZY INNYMI
DOWIESZ SIĘ NA SZKOLENIU RODO

Jak przetwarzać dane osobowe pracowników (dane kadrowe) zgodnie z wymogami RODO i Kodeksu Pracy?

Jak wdrożyć RODO w oparciu o wzory dokumentacji RODO udostępniane po szkoleniu?

Jakie obowiązki na administratorów danych oraz podmioty przetwarzające nakłada RODO oraz przepisy szczegółowe?

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu?

Jakie środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO?

Czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych?

NASI EKSPERCI WYPOWIADALI SIĘ W:

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA RODO

PRAKTYCZNA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Dowiesz się, jak stosować nowe zasady przetwarzania danych osobowych. Powiemy Ci, co zrobić z dotychczasowym systemem i dokumentacją. Wyjaśnimy, na które zmiany należy zwrócić szczególną uwagę.