SIŁA W NEGOCJACJACH

Kamila Kusiak

Trener/Coach w CRI/Mentor/Rekruter

OBSZAR SPECJALIZACJI
Zarządzanie zasobami ludzkimi, proces rekrutacji, assessment center, profesjonalna rozmowa kwalifikacyjna, development center, outplacement center, systemy okresowej oceny pracowniczej, sprzedaż, obsługa klienta, telemarketing, oferting, negocjacje handlowe, motywacja pracownicza, rozwój start up, zarządzanie zespołem, zarządzanie przez cele, coaching pracowniczy, komunikacja w zespole, zarządzanie czasem, etykieta/savoir vivre w biznesie, kreowanie wizerunku firmy i marki indywidualnej, marketing, public relations, branding, reklama, social media, doradztwo zawodowe i coaching kariery, train the trainer, asystent biurowy, wystąpienia publiczne, networking.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Dyplomowany Coach z 7-letnim stażem. Jest młodym i profesjonalnym ekspertem w zakresie projektowania i realizacji programów indywidualnych oraz grupowych z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, komunikacji w zespole, zarządzania czasem, etykiety w biznesie i kreowania wizerunku w biznesie. Prowadzi doradztwo i szkolenia z różnych branż i sektorów m. in. takich jak: Human Resources, Doradztwo zawodowe, Motywacja indywidualna i grupowa, Social Media, Start Up, Marketing, Reklama, Branding, Networking etc.

ZAKRES SZKOLENIA

Charakterystyka sytuacji negocjacyjnej.
Współzależność i przystosowanie.
Modele negocjacji.
Tworzenie wartości dodatniej.

Proces negocjacyjny – charakterystyka i wytyczne dla poszczególnych etapów.
Strategia i taktyka negocjacji.
Metody planowania strategii negocjacyjnych:
Określenie i uporządkowanie celu negocjacji.
Informacje – wiedza to władza.
Zaplanowanie negocjacji w czasie – planowanie taktyczne.
Określenie składu zespołu podczas negocjacji.
Konstruktywne przygotowanie psychiczne do negocjacji.
Przygotowanie się do negocjacji twarzą w twarz – psychologiczne uwarunkowania negocjacji:
Wybór miejsca i otoczenia.
Rozmieszczenie osób podczas negocjacji.
Strefa osobista jako ochrona własnego terytorium.
Determinanty dominacji – metody postępowania.
Relaksująca postawa i stres – metody zaradcze.
Konstruktywna mowa ciała.
Techniki dochodzenia do porozumienia:
Wgląd i porównanie wszystkich ofert.
Model przedstawiania swoich warunków i żądań.
Uchylone drzwi – wycofanie się we właściwy sposób.
Metody odwracania uwagi.
Konstruktywne zakończenie negocjacji.
Zasady i wytyczne dla negocjacji – osiem zasad dla posunięć taktycznych.
Jak rozpoznać i uporać się z taktyką drugiej strony – taktyki w negocjacjach i ich rozpoznawanie:
Wybór taktyki odpowiedniej dla własnego stylu negocjowania.
Korzystniejsza propozycja przeciwnika jako pierwsza.

Odwoływanie się do wyższej instancji.
„Good Guy/Bad Guy”.
Moc słowa pisanego.
Pułapki „standardowej umowy”
Sztuka dokonywania ustępstw – by każda strona negocjacji była „wygrana”.
Poszukiwanie i wykorzystywanie środków perswazji:
percepcja i uprzedzenia poznawcze w negocjacjach.

Siedem sposobów na umacnianie relacji partnerskich.

Etyka a negocjacje:
czym kierują się negocjatorzy przy wyborze taktyki.
sposoby radzenia sobie z oszustwem.
mówienie prawdy w negocjacjach.
Ćwiczenie negocjacji biznesowych ze scenariuszem – podsumowanie wiedzy i umiejętności zdobytych
podczas szkolenia. Ćwiczenia negocjacyjne Uczestnik będzie prowadził z Trenerem z feedbackiem na
każdym etapie.