SZKOLENIE IMPORT EXPORT WDT, WNT

Mariusz Nowak

doradca podatkowy

Doradca podatkowy, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Zdobył również dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata – Bridgestone, w której zajmował się doradztwem podatkowym.

Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Specjalizuje się w VAT, CIT, PIT, Ordynacji podatkowej, podatku akcyzowym.

8 Maja 2020 ZAPISZ SIĘ

14 Września 2020 ZAPISZ SIĘ

4 Grudnia 2020 ZAPISZ SIĘ

ZAKRES SZKOLENIA

 1. Sprzedaż w obrocie międzynarodowym:
  1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
   • Pojęcie i warunki dla zaistnienia WDT.
   • Obowiązek podatkowy w WDT.
   • Zaliczki na poczet WDT.
   • Podstawa opodatkowania w WDT.
   • WDT towarów własnych. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania.
   • Przemieszczenia towarów niestanowiące WDT.
   • Warunki uprawniające do zastosowania stawki 0 % w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE oraz sądów polskich. Katalog podstawowy i katalog uzupełniający.
   • Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do  stawki 0 %.
   • Opóźnienia w wywozie towaru, a prawo do zastosowania stawki 0 %.
   • Prawidłowe fakturowanie WDT.
   • Korekta WDT.
   • Magazyn konsygnacyjny.
   • Rozliczenie WDT w deklaracji VAT i informacji podsumowującej.
  2. Eksport towarów:
   • Pojęcie eksportu towarów. Eksport bezpośredni i eksport pośredni.
   • Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów.
   • Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów.
   • Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0 % w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.
   • Błędy i niezgodności w dokumentacji a stawka 0 %.
   • Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do stawki 0 %.
   • Zaliczka na poczet eksportu towarów.
   • Rozliczenie eksportu towarów w deklaracji VAT.
  3. Sprzedaż usług zagranicę.
 2. Zakup w obrocie międzynarodowym:
  1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
   • Pojęcie i warunki dla zaistnienia WNT.
   • Wyłączenia z WNT.
   • Przemieszczenia towarów niestanowiące WNT.
   • WNT towarów własnych.
   • Obowiązek podatkowy w WNT.
   • Zaliczki na poczet WNT.
   • Faktura proforma od dostawcy, faktura zaliczkowa na 100 %, faktura przed dostawą a obowiązek podatkowy z tytułu WNT.
   • Podstawa opodatkowania w WNT.
   • Korekta WNT.
   • Odliczenie podatku naliczonego z tytułu WNT –  nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r. Zasady postępowania w przypadku braku faktury oraz w przypadku późniejszego otrzymania faktury.
  2. Import towarów:
   • Pojęcie importu towarów.
   • Podatnik VAT z tytułu importu towarów.
   • Obowiązek podatkowy w imporcie towarów.
   • Podstawa opodatkowania.
   • Procedura uproszczona rozliczania importu towarów.
  3. Import usług:
   • Pojęcie i warunki stanowiące o imporcie usług.
   • Obowiązek podatkowy w imporcie usług. Określenie momentu wykonania usługi.
   • Faktura od kontrahenta zagranicznego, a obowiązek podatkowy. Prawidłowy kurs.
   • Odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r.
   • Pomyłki w rozliczaniu impostu usług jako przykład nowej regulacji o dodatkowych sankcji pieniężnych za błędy w VAT od 2017 r.
   • Podstawa opodatkowania w imporcie usług.
   • Import usług w deklaracji VAT – 7.
  4. Transakcje łańcuchowe:
   1. Definicja.
   2. Dostawa ruchoma – jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?
   3. Dostawa (dostawy) nieruchoma -jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?
   4. Zasady przyporządkowania transportu do dostaw łańcuchowych Komu przypisać organizację transportu?
   5. Moment powstania obowiązku podatkowego w dostawach łańcuchowych.
   6. Studium praktycznych przypadków:
    • transport organizowany przez pierwszego lub pośrednika lub ostatniego w kolejności podatnika – skutki podatkowe,
    • transporty w jednej transakcji według różnych warunków Incoterms,
    • transport kombinowany,
    • transport do Unii Europejskiej i poza terytorium Unii Europejskiej.
   7. Zasady fakturowania dostaw łańcuchowych.
   8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (WTT) jako odmiana dostaw łańcuchowych.
    • Istota procedury i korzyści z niej płynące.
    • Warunki konieczne do zastosowania procedury.
    • Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego, gdy nie spełniono warunków procedury.
    • Transport organizowany przez ostatecznego nabywcę a możliwość skorzystania z WTT.
    • Zasady wystawiania faktur w transakcjach trójstronnych.
   9. Prezentowanie dostaw łańcuchowych, w tym transakcji trójstronnych uproszczonych (WTT) w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.
  5. JPK – VAT w obrocie międzynarodowym.