Zarządzanie Czasem

Zarządzanie czasem czyli wielozadaniowość personalna

Wielozadaniowość, czyli umiejętność agregacji obowiązków i przechodzenia z jednego zadania na drugie, jest często mylona z podzielnością uwagi. Warto rozróżnić te dwa zjawiska. Wielozadaniowość wiąże się z umiejętnością selekcji zadań, doskonałym planowaniem i utrzymywaniem koncentracji na wykonywaniu jednego zadania do czasu jego zakończenia, a następnie podjęciem się kolejnej czynności. Podzielność uwagi wiąże się natomiast z wykonywaniem co najmniej dwóch zadań jednocześnie. Kluczową kwestią w dyskusji o wielozadaniowości jest rodzaj zadań, jakie chcemy łączyć. Negatywne efekty wielozadaniowości występują przede wszystkim w przypadku zadań obciążających podobne procesy poznawcze, zwłaszcza uwagę. Nie ma jednak najmniejszego powodu żebyś nie mógł jednocześnie realizować zadań, które obciążają odmienne obszary mózgu i nie wchodzą ze sobą w konflikt. Takie strategie zaczyna się określać mianem layering, czyli nawarstwiania, składania różnych, nie przeszkadzających sobie działań w większą strukturę.

Cel biznesowy

Najważniejszym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności świadomego zarządzania czasem, planowania i zarządzania priorytetami. Celem szkolenia jest zdiagnozowanie indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest: • Umiejętność wyznaczania celów do realizacji • Poznanie ekonomicznych metod planowania i realizowania zadań • Zwiększenie efektywności działań • Usprawnienie sposobu wykorzystania czasu poprzez zastosowanie konkretnych, dających wymierne rezultaty narzędzi i technik • Rozwinięcie umiejętności lepszej współpracy i komunikacji w zespole • Rozpoznanie i eliminowanie „złodziei czasu” • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacji natłoku zadań