Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem – jak kierować pracą zespołu i wydobyć z ludzi to, co najlepsze

Do zadań każdego menedżera należy ustalenie takiej konstelacji czynników motywujący dla swoich pracowników, by zapewnić im maksimum efektywności. Dobre motywowanie to składowa ogólnej wiedzy o osobowości ludzi, wiedzy o konkretnym zespole, znajomość sytuacji i aspiracji swoich współpracowników, znajomość technik komunikacji, technik asertywności, znajomość teorii motywacyjnych.

Cel biznesowy
Najważniejszym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem własnych zasobów oraz aspektów budowania relacji z pracownikami i w zespole. Celem jest poprawa umiejętności komunikacyjnych związanych z codziennymi, operacyjnymi zadaniami kierownika. Dotyczy to zwłaszcza tych menedżerów, którzy w swojej codziennej pracy kierują kilkuosobowymi zespołami oraz tych, którzy koncentrują się przede wszystkim na zadaniach operacyjnych: wyznaczaniu celów, kontroli realizacji i ocenie wykonania. Równie ważnym celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności skutecznego motywowania, wywołanie wśród uczestników zrozumienia, że motywacja to nie jednorazowe działanie, ale ciągły proces. Nauczenie, co motywuje i co demotywuje ludzi. Poszerzenie umiejętności motywowania, wykorzystania jak największej ilości narzędzi motywacyjnych.

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: • Rozwijające refleksje osobiste • Dostosowywać styl zarządzania do etapu rozwoju zespołu • Poprawić komunikację interpersonalną • Różnicować podejście do pracowników, dopasowując styl rozmowy do osobowości pracownika • Radzić sobie z trudnymi pracownikami w zespole
• Prowadzić motywujące rozmowy dyscyplinujące i oceniające • Sprawdzać poziom realizacji zadań, by cele były osiągnięte • Wykorzystywać codzienne sytuacje i zawodowe do budowania autorytetu • Umiejętność skutecznego wspierania podwładnych w podejmowaniu i realizacji wyzwań • Skuteczne motywowanie i nagradzanie pracowników • Umiejętne prowadzenie rozmów motywacyjnych, • Przygotowanie i wygłoszenie profesjonalnego „Expose szefa”. • Poznanie i rozwinięcie praktycznych umiejętności zastosowania najbardziej przydatnych teorii motywowania poza finansowego • Stworzenie motywującego środowiska pracy oraz motywujących warunków pracy w obszarach organizacyjnych, psychologicznych i technicznych