ZMIANA W ORGANIZACJI

Dorota Kraszewska-Skoczkowska

Trener, Coach, Terapeuta

Od ponad 14 lat realizuje szkolenia w zakresie umiejętności interpersonalnych i menedżerskich. Ekspert w zakresie rozwoju osobistego managerów oraz zarządzania, specjalista ds. komunikacji osobistej, zarządzania zmianą, asertywności i zarządzania stresem i budowy poczucia własnej wartości. Specjalizuje się w tematyce efektywności osobistej. Prowadzi szkolenia z zakresu asertywności, rozwiązywania konfliktów i komunikacji, zarządzanie czasem, wystąpienia publiczne, sztukę prezentacji oraz treningi mediowe dla menedżerów, budowanie poczucia własnej wartości i radzenie sobie ze stresem, zarządzanie zmianą, techniki sprzedaży oraz obsługi klienta, szkolenia dla sekretarek, asystentek, pracowników back office z zakresu profesjonalnej komunikacji i etykiety biznesowej. Specjalizuje się w indywidualnej pomocy coachingowej i terapeutycznej metodą Berta Hellingera. Prowadzi coaching indywidualne oraz coachingi grupowe w biznesie dla managerów z wykorzystaniem metody Ustawień Systemowych Berta Hellingera.
Prowadząc szkolenia inspiruje do zmiany postawy, wiedzę teoretyczną „ubiera w przykłady z życia”, pokazując, że wdrażanie narzędzi oraz wiedzy ze szkolenia można praktykować zarówno w miejscu pracy jak i w życiu osobistym.

ZAKRES SZKOLENIA

Czym jest zmiana i zarządzanie zmianą
Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wywołujące zmianę
Kim są interesariusze zmiany i czym jest środowisko w jakim dochodzi do zmiany
Zmiana- szansa czy konieczność? – jakie korzyści dla firmy, menedżerów, pracowników niesie zmiana?

3 etapowy proces K. Lewina. Etapy wdrażana zmian w organizacji
Historia pewnej zmiany. Co motywuje ludzi do zmian? Jak rozmrozić organizację
do zmiany?
Jak zmotywować ludzi do zmiany – rozmrażanie organizacji.
Efektywne przygotowywanie się do zmian. Co w sytuacji, kiedy rozmrożenie
nie jest możliwe?
Skuteczne wdrażanie zmian – zmiana
Jak zachować to, co najlepsze po zmianie? – zamrażanie zmiany

Psychologiczne aspekty wprowadzania zmian czyli zrozumieć
czym jest zmiana i jak wygląda procesprzechodzenia przez zmianę
Dlaczego zmiany – stabilność to iluzja
Dlaczego nie lubimy zmian
Strefa komfortu
Sukces a zmiany

Cztery etapy przechodzenia przez zmiany
Przez jakie etapy przechodzimy w zmianie?
Jakie są potrzeby związane ze zmianą, na każdym z jej etapów? Identyfikowanie źródeł oporu
Dostosowanie działań kierowniczych do potrzeb pracowników. W jaki sposób kierownik powinien
dostosować swoje działanie do specyficznych potrzeb pojawiających się u pracowników w zmianie?
Przezwyciężanie oporu pracowników
Historia pewnej zmiany
Sposób, w jaki ludzie reagują na zmiany. Profile reagowania na zmiany
Mocne i słabe strony osób o określonych profilach reakcji na zmianę. Wskazywanie potencjalnych
liderów zmian
Jak angażować do zmian osoby o określonych profilach? Motywowanie w procesie zmian.

Automotywacja i pozytywne myślenie w procesie kreatywnego zarządzania i zmian organizacyjnych
Jak prawidłowo rozpoznawać własne uczucia?
Własny sposób myślenia – rozpoczynanie zmian od nas samych
Szukanie nowych rozwiązań w znanych sytuacjach. Myślenie ukierunkowane na cel
Parametry poprawnie wyznaczonych celów

Praktycznie o zmianie
Zasady Dobrej Komunikacji w zmianie – warsztat komunikacji w zmianie
Przypomnienie podstawowych zasad skutecznej komunikacji
Wypracowanie zasad skutecznej komunikacji w zmianie
Jak dobrze komunikować się pisemnie?
Jak przygotować wystąpienie publiczne?
Przegląd skutecznych narzędzi do wdrażania zmian, m.in. quick wins, budowanie mostów,
zarządzanie kryzysem, itp.
Warsztat praktycznych technik wspomagających wdrażanie zmian w organizacji
Najczęstsze błędy popełniane podczas wdrażania zmian – jak ich unikać?
Syndrom „Przystanku autobusowego”
V Kolumna
Niespójność
Zła komunikacja

Budowanie kultury zmian w firmie
Tworzenie wewnątrz firmowego rynku dla zmian
Siły wzmacniające zmiany, siły utrudniające zmiany
Tworzenia analizy pola sił

Co potem? Proces zmiany osobistej
Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce
Plan zmiany osobistej