ZMIANY VAT

Mariusz Nowak

doradca podatkowy

Doradca podatkowy, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Zdobył również dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata – Bridgestone, w której zajmował się doradztwem podatkowym.

Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Specjalizuje się w VAT, CIT, PIT, Ordynacji podatkowej, podatku akcyzowym.

29 Stycznia 2020 ZAPISZ SIĘ

6 Maja 2020 ZAPISZ SIĘ

10 Września 2020 ZAPISZ SIĘ

2 Grudnia 2020 ZAPISZ SIĘ

ZAKRES SZKOLENIA

1. Mechanizm podzielonej płatności

– Split payment a odwrotne obciążenie
– ogólne warunki i obowiązki stosowania mechanizmu podzielonej płatności (transakcje, limity, formy płatności, faktury)
– split payment w transakcjach walutowych
– split payment w transakcjach z zagranicznymi kontrahentami
– split payment a koszty uzyskania przychodu

2. Wykaz podatników VAT – „Biała lista” – 1 wrzesień 2019

– zakres danych zawartych w wykazie
– konsekwencje podatkowe niezastosowania się do wykazu

3. Kasy fiskalne

– Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 w sprawie zwolnieo z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:
• sprzedaży na rzecz pracowników,
• obrót towarami i usługami wrażliwymi
– Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących:
• obowiązek przeszkolenia pracowników
• kasy fiskalne on-line – terminy wdrażania, użytkowanie i serwisowanie
• zmiany dotyczące stosowania oznaczeo literowych dla stawek VAT,
• nowe zasady dokumentowania zaliczek przy zastosowaniu kas rejestrujących
• odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących

4. Wspólny dokument elektroniczny dla JPK i deklaracji VAT

– „likwidacja” deklaracji VAT
– zmiana struktury JPK: ewidencja dotycząca podatku, zakres, terminy przesłania do organu,
– sankcja za błędy i nieprawidłowości w przesyłanej ewidencji VAT,
– dla kogo obowiązek przesyłania wykazu faktur zakupowych
– Centralny Rejestr Faktur,

5. Nowa matryca stawek VAT

– wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT
– wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
– zmiany stawek VAT

6. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

– bony jednego przeznaczenia (SPV) a bony różnego przeznaczenia (MPV)
– emisja bonu, transfer bonu, faktyczne wykonanie świadczenia – zasady rozliczania na gruncie VAT
– świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony,
– obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami

7. Sankcje dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT (15%, 20%, 30% 100%) – zakres działanie

8. „Ulga za złe długi” po zmianach od 1 stycznia 2019 roku

– skrócenie ustawowego terminu korzystania z ulgi na złe długi
– warunki formalne korzystania z ulgi na złe długi,
– korekta podatku naliczonego przez nabywcę

9. Świadczenia nieodpłatne w 2019 r. – omówienie wybranych zagadnień

– na rzecz klientów i kontrahentów (świadczenia związane vs. świadczenia niezwiązane z działalnością gospodarczą),
– dla pracowników i współpracowników (programy motywacyjne, świadczenia socjalne, paczki świąteczne),
– pro publico bono a VAT,
– świadczenia nieodpłatne a kasa fiskalna.

10. Proponowane zmiany w ordynacji podatkowej w 2020 roku – rewolucja dla podatnika i fiskusa.

1. Zmiany terminów przedawnieo wymiaru i poboru podatków
2. Procedur konsultacji skutków podatkowych transakcji
3. „Rzecznik Praw Podatnika”
4. Wprowadzenie procedury mediacji
5. Wprowadzenie „umowy o współdziałanie”
6. Wprowadzenie „umowy podatkowej” jako instrument polubownego rozstrzygania spraw
7. Sprawniejszy kontakt z organem i domniemanie uczciwości
8. Nawet 2000 tys. PLN za interpretację
9. Spory o drobne kwoty na nowych warunkach – limit bagatelności

11. Wytyczne do planów kontroli firm na lata 2019-2020

– Porównanie kontroli przez US i USC (istotne różnice)